Seminar – Jednodnevna diskusija – razmijena iskustava u oblasti zastite potrosaca izmedju drzavnih organa, potrosackih organizacija i medija

Category: ,
slika7

 

 

Seminar – Jednodnevna diskusija – održan je u Podgorici dana 28.07.2014 godine u hotelu Premijer. Seminar je organizovao Centar za zaštitu potrošača u saradnji sa Bugarskom nacionalnom potrošačkom organizacijom-Aktivni Potrošač a finasiran od strane Evropske Delegacije u Crnoj Gori.

Cilj okruglog stola je bio razmjena iskustava i poboljšanje saradnje u oblasti zaštite potrošača između državnih organa, potrošačkih organizacija i medija. Jedna od tema, bila je i  finansiranje organizacija za zaštitu potrošača.

Predavači na okruglom stolu su bili: Bogomil Nikolov, lider projekta i direktor Bugarske organizacije-ACTIVE CONSUMERS,  prezentacija na temu saradnja potrošačkih organizacija i državnih organa na nacionalnom nivou, saradnja Evropske Komisije sa nacionalnim organizacijama; Asen Nenov, ekspert u oblasti zaštite potrošača, prezentacija na temu – finansijska podrška potrošačkim organizacijama u EU, iskustva i prakse iz zemalja EU i Bugarske i Predrag Boljević – stručni saradnik CEZAP-a, prezentacija na temu finansiranje organizacija za zaštitu potrošača u Crnoj Gori.

Učesnike seminara su pozdravili i poželjeli uspješan rad: Olga Nikčević, direktorica Centra za zaštitu potrošača (koja je održala uvodnu riječ o trenutnoj, finansijskoj situaciji CEZAP-a) i Bogomil Nikolov, direktor Bugarske nacionalne asocijacije Aktivni Potrošač.

Nakon svake prezentirane teme, vodila se diskusija i postavljala pitanja. Diskusija je trebalo da  omogući predstavnicima potrošačkih organizacija, medijima i institucijama koje se bave zaštitom potrošača, da efikasnije komuniciraju međusobno, kao i da se prenesena iskustva i pozitivne  prakse iz zemalja EU eventualo primijene u Crnoj Gori.

Na kraju seminara prisutni su dali i svoje viđenje rada seminara, koje su iskazali kroz Evaluaciju i dali sljedeće ocjene:

– Ocjena seminara uključujući sve njegove aspekte 4,69

 

– Ocjena trenera/predavača 4,53

 

slika7slika6slika5slika3slika2slika1

TAGS: