Uprava spriječila distribuciju kurkume s olovom na crnogorsko tržište

Category:
17

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove spriječila je stavljanje na tržište Crne Gore određene količine začina – kurkuma u prahu zbog nedozvoljenog sadržaja olova u tom proizvodu, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

17

Obavještenje da je u Crnu Goru uvezen nebezbjedan proizvod Uprava je dobila, danas, 15. maja 2017. u 18.30h putem EU RASFF sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje.

U upozorenju je navedeno da je tokom službene kontrole na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, u proizvodu „prah od kukrume“, SPI/ORG/TURP/02 sa rokom upotrebe do 1.06.2018, porijeklom iz Indije, utvrđen povećan sadržaj olova i da je isti proizvod distribuiran u Hrvatsku, a potom, posredstvom izvoznika Biovega doo, Zagreb, u neke od zemalja regiona, među kojima i Crnu Goru.

Odmah po dobijanju notifikacije, u roku od pola sata, Uprava je u saradnji sa inspekcijom identifikovala proizvod i utvrdila da se u magacinu uvoznika nalazi cjelokupna uvezena količina, od 24 pakovanja kurkuma praha.

Preduzete su sve propisane mjere kako navedeni proizvod ne bi dospio na naše tržište.

Crnogorski organi nadležni za bezbjednost hrane kao korisnici EU RASFF sistema, imaju mogućnost da brzo reaguju u slučaju uvoza nebezbjednog proizvoda na crnogorsko tržište.

Ovo je jedan od primjera benefita koje Crna Gora ima u procesu pristupanja EU, konkretno u kontekstu unapređenja sistema bezbjednosti hrane i zaštite potrošača, zaključuju iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Izvor: portalanalitika.me

TAGS: